opplesing på mo aktivitetshus

Tirsdag 10 april 2018 bidro jeg med opplesning ved åpningen av Mo Aktivitetshus.

Om lag 170 stykker hadde møtt opp, et mye større publikum enn jeg hadde sett for meg. Fortellingen om Eilert, Anna og Johanna som knyttet vennskap i godt moden alder slo godt an.

Opplesning Mo Aktivitetshus Mona Helene Eidem